Pakalpojuma noteikumi

DUNNO PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

Lūdzam, pirms tīmekļa vietnes un/vai Pakalpojumu izmantošanas, uzmanīgi izlasīt šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja Jūs nepiekrītat Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, lūdzam, neizmantot tīmekļa vietni un nereģistrēties kā students/pasniedzējs vai kā citādi neizmantot Pakalpojumus.

 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
  1. Pakalpojumu sniegšanas Noteikumi

Pakalpojumu sniegšanas noteikumos (turpmāk tekstā - "Noteikumi") ir aprakstīti noteikumi un nosacījumi, kas ir piemērojami Jūsu piekļuvei tīmekļa vietnei un ar tīmekļa vietni saistītai programmatūrai un mobilo ierīču lietojumprogrammai, kas ir pieejama ar "Pakalpojumu" starpniecību vai saistībā ar to. DUNNO tīmekļa vietne ir www.dunno.com un tās apakšdomēni ("Tīmekļa vietne"), tā ir tiešsaistes platforma, kas ir paredzēta studentiem (un/vai viņu vecākiem) un pasniedzējiem saistībā ar Pakalpojumiem.

DUNNO Pakalpojumu izmantošana ir pakļauta šiem Noteikumiem un jebkuriem citiem noteikumiem vai politiku, kas ir publicētas Tīmekļa vietnē un attiecas uz konkrētām darbībām, kurās Jūs piedalāties.

Izmantojot Pakalpojumus un sniedzot attiecīgu piekrišanu, jūs piekrītat noslēgt juridiski saistošu distances līgumu ar DUNNO un apliecināt savu beznosacījuma piekrišanu šiem Noteikumiem savā vārdā un, ja esat Vecāks vai Uzņēmums, jūsu pārstāvētā vārdā, kurš izmanto DUNNO Pakalpojumus.

Šie Noteikumi pakļauti Latvijas Republikas likumdošanai. Šie Noteikumi, kā arī Atmaksas un Maksājumu politika, Privātuma politika, Sīkdatņu politika un DUNNO Bloga privātuma politika ir juridiski saistoši līgumi, kas regulē attiecības starp DUNNO un jebkuru Tīmekļa vietnes un Pakalpojumu Lietotāju vai apmeklētāju.

Uz Pakalpojumu Lietotāja vai apmeklētāja personas datu vākšanu, izmantošanu un kopīgošanu attiecas DUNNO Privātuma politika, Sīkdatņu politika, DUNNO Blog Privātuma politika un attiecīgie atjauninājumi.

  1. DUNNO pakalpojumi

Jūs varat piekļūt un izmantot DUNNO Tīmekļa vietni, Pakalpojumu un Programmatūru kā (i) Students, (ii) Vecāks, (iii) Pasniedzējs, (iv) Uzņēmums vai (v) apmeklētājs, kas izmanto Tīmekļa vietnē publiski pieejamās funkcijas, tostarp Bloga funkcijas, un/vai aplūko saturu. Noteikumi attiecās uz Studentu, Vecāku, katru Pasniedzēju un Uzņēmumu, kas piekļūst vai izmanto kādu no mūsu Pakalpojumiem (turpmāk tekstā - "Lietotājs").

DUNNO platforma ļauj studentiem ("Studenti") un/vai viņu vecākiem/likumīgajiem pārstāvjiem ("Vecāki") un reģistrētiem uzņēmumiem ("Uzņēmumi"), kas meklē pasniedzējus, un pasniedzējiem ("Pasniedzēji"), kas meklē Studentus, pieslēgties, nodrošināt un apmaksāt vai saņemt maksājumus par tiešsaistes un individuālajām nodarbībām. "Pakalpojumi" ietver Tīmekļa vietni un jebkuru ar DUNNO saistīto mobilo ierīču lietojumprogrammu ("Programmatūra"), DUNNO Space ("DSpace", tiešsaistes video telpa), tiešsaistes diskusiju forumus un tērzētavas, citus pakalpojumus un funkcijas, kas pieejamas, izmantojot Programmatūru, un DUNNO Blog un tā piemērojamās funkcijas, tostarp rakstu rakstīšanu un komentēšanu ("Blogs").DUNNO nesniedz pasniedzēju pakalpojumus, un DUNNO nesavieno pasniedzējus ar studentiem, vecākiem vai uzņēmumiem.

  1. DUNNO uzņēmumiem

DUNNO uzņēmumiem var reģistrēties uzņēmumi, kuru darbinieki (jeb studenti) izmantos Pakalpojumus, lai sazinātos ar pasniedzējiem tiešsaistes un individuālajās valodu apguves nodarbībās DUNNO tiešsaistes platformā.

Uzņēmumi var viegli sekot Darbinieku/Studentu nodarbībām, atlasīt Darbiniekus/Studentus, kontrolēt, papildināt vai mainīt tos, izmantojot Vadības paneli.

Uzņēmumiem, kas reģistrēti programmā DUNNO uzņēmumi, tiek sniegts pārskats, kas tiek parādīts Vadības panelī, lai uzraudzītu savu Darbinieku/Studentu Pakalpojumu sniegšanas apguves rezultātus.

  1. DUNNO telpa

DUNNO telpa ir izvēles rīks, ko nodrošina DUNNO tiešsaistes mācību platforma, lai veiktu video nodarbības starp Studentiem un Pasniedzējiem.

Studenti un pasniedzēji var viegli sazināties, izmantojot DUNNO telpu, lai nodrošinātu augstas kvalitātes un drošu tiešsaistes mācību vidi.

  1. Noteikumu grozījumi

DUNNO patur tiesības laiku pa laikam mainīt šos Noteikumus jebkāda iemesla dēļ, publicējot atjauninātos Noteikumus Tīmekļa vietnē, norādot grozījumu datumu. Lūgums, ik reizi izmantojot DUNNO Tīmekļa vietni, pārbaudīt šo lapu, lai pārliecinātos, ka esat iepazinies ar visām izmaiņām. Turpinot izmantot Pakalpojumus pēc šo Noteikumu grozījumu veikšanas, jūs piekrītat tos ievērot.

 1. PIENĀKUMI
  1. Pakalpojumu atbilstība

DUNNO Pakalpojumi ir pieejami, un tos var izmantot tikai personas, kas ir 18 gadus vecas vai vecākas un kas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem var noslēgt juridiski saistošus līgumus. Personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, var izmantot mūsu Pakalpojumus tikai kopā ar Vecākiem un to uzraudzībā. Šajā gadījumā Vecāks ir atbildīgs par visām pārstāvamā darbībām.

  1. Verificēšana

Sniedzot Pakalpojumus, mēs cenšamies pārbaudīt Pasniedzēju personu apliecinošos dokumentus (pase, ID karte u. c.) un pieprasītās izglītības apliecības (izglītības dokumenti, piemēram, diplomi, sertifikāti u. c.). Pasniedzējam ir jāaugšupielādē viņa personas apliecības un izglītības dokumenta kopija. Kad Pasniedzējs iztur verificēšanu, viņa profilam tiek piešķirta īpaša pazīme, un augšupielādētās dokumentu kopijas tiek dzēstas no mūsu serveriem.

DUNNO nepārbauda un neuzņemamas atbildību par jebkādu informāciju, ko sniedz jebkurš Pasniedzējs, lai veiktu šādu verificēšanu. Turklāt mēs neatbalstām un nesniedzam nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz verificēšanas vai pašu Pasniedzēju uzticamību.

DUNNO neapstiprina Lietotāju par kādu tās sevi raksturo. Jūs piekrītat un pieņemat, ka, izmantojot Pakalpojumus, uzņematies visus riskus, tostarp, bet ne tikai, visus riskus, kas saistīti ar jebkādu tiešsaistes vai bezsaistes mijiedarbību ar citiem Lietotājiem.

DUNNO nesniedz nekādas garantijas par Pasniedzēju un informāciju, ko tās sniedz Tīmekļa vietnē. Sazinoties ar citiem Lietotājiem, jums jāievēro piesardzība, lai aizsargātu savu personīgo drošību un īpašumu, tāpat kā jūs to darītu, sazinoties ar citām personām, kuras jūs nepazīstat. Ne DUNNO, ne tās saistītie uzņēmumi nav atbildīgi par jebkura Pakalpojumu Lietotāja uzvedību tiešsaistē vai bezsaistē. DUNNO un tās saistītie uzņēmumi nav atbildīgi par jebkādām prasībām vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu.

DUNNO var izmantot vai neizmantot trešo pušu patērētāju ziņošanas aģentūras, kas cita starpā veic kriminālās pagātnes pārbaudes, dzimumnoziedznieku reģistra pārbaudes, transportlīdzekļu reģistra pārbaudes, kredītu pārbaudes un identifikācijas pārbaudes ("Patērētāju ziņojumi"). DUNNO neapstiprina un nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz šādu Patērētāju ziņojumu uzticamību vai jebkādas Patērētāju ziņojumos ietvertās informācijas precizitāti, savlaicīgumu vai pilnīgumu. DUNNO patstāvīgi nepārbauda patērētāju ziņojumos iekļauto informāciju.

Ar šo jūs piekrītat, ka DUNNO vāc, izmanto un izpauž Patērētāju ziņojumos iekļauto informāciju. Jūs pieņemat un piekrītat, ka DUNNO var pēc saviem ieskatiem pārbaudīt un paļauties uz Patērētāju ziņojumos iekļauto informāciju, pieņemot lēmumu par Lietotāja darbības apturēšanu vai izbeigšanu vai sūdzības par Lietotāju izmeklēšanu, bet DUNNO nekādā veidā nav atbildīgs gadījumā, ja Patērētāju ziņojumos iekļautā informācija par jebkuru personu, tostarp, bet ne tikai par jebkuru Lietotāju, nav precīza, savlaicīga vai pilnīga. Lietotāji, uz kuriem attiecas Patērētāju ziņojumi, var sazināties ar pakalpojumu sniedzēju, lai apstrīdētu šādas informācijas precizitāti, savlaicīgumu vai pilnīgumu. DUNNO patur tiesības apturēt un/vai izbeigt Lietotāja darbību, pamatojoties uz Patērētāju ziņojumos sniegto informāciju vai jebkura cita iemesla dēļ pēc DUNNO ieskatiem.

  1. Privātums

Jums ir tiesības izmantot Tīmekļa vietni un Blogu, nesniedzot personiski identificējamu informāciju. Lai izmantotu Pakalpojumus, mēs varam prasīt, lai jūs piekrītat sniegt mums savus personas datus. Papildu informāciju attiecībā uz Lietotāja personas datu apstrādi un aizsardzību skatīt mūsu Privātuma politikā. Izvēloties reģistrēties vai piedalīties Pakalpojumos vai citos ar Pakalpojumiem saistītos pasākumos, Jūs piekrītat, ka sniegsiet precīzus, pilnīgus un atjauninātus personas datus.

  1. Apmaksa

DUNNO izmanto trešo pušu maksājumu pakalpojumus (Braintree, PayPal, Skrill, Payoneer, TransferWise), lai jums kā Studentiem izrakstītu rēķinus, izmantojot tiešsaistes konta maksājumu, nevis tieši apstrādājot jūsu kredītkartes/debetkartes informāciju. Šie maksājumu pakalpojumi ļauj jums pārskaitīt un saņemt naudas līdzekļus kā samaksu par Tīmekļa vietnē sniegtajiem Pakalpojumiem. Ja jūs veicat maksājumus, izmantojot mūsu Tīmekļa vietni vai jebkuru saistīto pakalpojumu, jūs piekrītat, ka uz jūsu darbībām attiecas mūsu Maksājumu noteikumi, kas norādīti Maksājumu politikā.

Mēs arī izmantojam trešo pušu maksājumu pakalpojumus (Braintree, PayPal, Skrill, Payoneer, TransferWise), lai veiktu maksājumus Pasniedzējiem, un šie maksājumu pakalpojumi apstrādā šādus darījumus.

  1. Atmaksa

DUNNO cenšas nodrošināt skaidru izpratni par finansiālajām attiecībām starp Studentiem un Pasniedzējiem saistībā ar mūsu sniegtajiem Pakalpojumiem. Ja jūs neesat apmierināts ar Pakalpojumiem vai jebkādu citu iemeslu dēļ, jums ir tiesības saņemt naudas atmaksu saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Atmaksas politikā. Likumā atļautajā apmērā jebkādas atmaksas jebkurā laikā tiek veikti tikai pēc mūsu ieskatiem.

Uzņēmumi, kas izmanto DUNNO Pakalpojumus, nav tiesīgi saņemt atmaksas. Līdzekļi var tikt pārdalīti starp Uzņēmuma darbiniekiem (Studentiem), ja Uzņēmums uzskata, ka darbiniekam vairs nav tiesību izmantot DUNNO pakalpojumus, vai gadījumā, ja Uzņēmuma darbinieks (Students) izvēlas mainīt pasniedzēju.

 1. MAKSĀJUMU POLITIKA
  1. Studentiem

Students izvēlas Pasniedzēju (stundas likmi un nodarbības ilgumu nosaka Pasniedzējs).

Pēc tam, kad tiek izvēlēts pasniedzējs, Students rezervē laiku un veic samaksu Pasniedzēja norādītajā apmērā, DUNNO norēķinu sistēmā.

Kad naudas summa ir ieskaitīta DUNNO norēķinu kontā, Pasniedzējs sniedz Pakalpojumu Studentam.

  1. Pasniedzējiem

Studentam izvēloties Pasniedzēju, Pasniedzējs nosaka samaksas apmēru (stundas likmi un nodarbības ilgumu) un rezervē laiku Pakalpojumu sniegšanai.

Pēc naudas ieskaitīšanas DUNNO norēķinu kontā, sniedz Pakalpojumu Studentam.

Norēķinu sistēmas konts ir piesaistīts Pasniedzēja un DUNNO kontam.

Naudas līdzekļu izmaksa no DUNNO norēķinu konta Pasniedzējam tiek divu nedēļu laikā no Pakalpojuma pieprasīšanas un apmaksas datuma.

 1. TIESĪBAS UN IEROBEŽOJUMI
  1. Jūsu licence DUNNO

Ja esat Students, DUNNO ar šo piešķir Jums neierobežotas tiesības piekļūt un izmantot Pakalpojumus un Programmatūru tikai jūsu nekomerciālai, personiskai lietošanai un saskaņā ar DUNNO Noteikumiem un politiku.

Ja esat Pasniedzējs, DUNNO ar šo piešķir Jums, ineierobežotas tiesības piekļūt un izmantot Pakalpojumus un Programmatūru tikai un vienīgi savu personīgo pakalpojumu sniegšanai saviem klientiem (t.i., studentiem) un saskaņā ar DUNNO Noteikumiem un politiku.

Jūs apņematies nepārraudzīt un nekopēt saturu vai informāciju no Tīmekļa vietnes un Programmatūras, izmantojot automatizētus līdzekļus (piemēram, skriptus, robotus), kā arī neizmantot citas datu ieguves tehnoloģijas vai procesus, lai veiktu datu vai citu materiālu iegūšanu no Tīmekļa vietnes un Programmatūras (izņemot standarta meklētājprogrammas vai interneta pārlūkprogrammas izmantošanas rezultātā).

Nekādus Pakalpojumu materiālus nedrīkst kopēt, pavairot, pārveidot, pārpublicēt, lejupielādēt, augšupielādēt, publicēt, pārsūtīt vai izplatīt jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem bez DUNNO iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

DUNNO var noteikt saprātīgus ierobežojumus attiecībā uz jūsu piekļuves apjomu Pakalpojumiem, tostarp ierobežojumus attiecībā uz laika vai informācijas, kurai piekļūstat, apjomu vai ierīcēm, kas tiek izmantotas piekļuvei šādiem Pakalpojumiem, lai novērstu neatļautu trešo personu piekļuvi Pakalpojumiem vai to izmantošanu.

Visas tiesības, kuras šeit nav atrunātas, ir aizsargātas.

  1. Jūsu konts

Pakalpojumi ir pieejami Tīmekļa vietnē reģistrētiem lietotājiem. Lai kļūtu par reģistrētu lietotāju, jums ir jāreģistrējas mūsu Tīmekļa vietnē. Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par savu Pieteikšanās datu aizsardzību pret neatļautu izmantošanu un esat atbildīgs par visām darbībām, kuras tiek veiktas, izmantojot šos Pieteikšanās datus. Jūs piekrītat nekavējoties paziņot mums, ja uzskatāt, ka kādi no jūsu Pieteikšanās datiem ir vai var tikt izmantoti bez jūsu atļaujas, lai varētu veikt atbilstošus pasākumus.

Jūs varat izmantot Blogu un tā funkcijas bez reģistrēta lietotāja statusa. Tas neizslēdz šo Noteikumu un citu DUNNO piemērojamo dokumentu piemērošanu jūsu Bloga lietošanai, it īpaši, kad jūs iesniedzat savu(-us) rakstu(-us) vai atstājat komentāru(-us) Blogā.

Jūs nedrīkstat (i) izveidot vairāk nekā divus kontus (vienu kā Pasniedzējs un vienu kā Students), lai piekļūtu Tīmekļa vietnei, (ii) kopīgot savus Pieteikšanās datus ar jebkuru trešo personu vai (iii) nodot savu kontu jebkurai trešai personai. DUNNO nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu vai izmaksām, kas radušies, ja jūs neesat aizsargājis savus Pieteikšanās datus. Jūs apņematies nenodrošināt piekļuvi Pakalpojumiem nevienai trešajai personai. Mēs nenesam atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies, ja jūs neesat nodrošinājis savu datu un/vai paroles izpaušanu trešajām personām. DUNNO pēc saviem ieskatiem var izbeigt jebkuru Pieteikšanās datu izmantošanu un Jums nebūs tiesību izveidot jaunu kontu, lai piekļūtu Tīmekļa vietnei, ja DUNNO ir izbeidzis jūsu iepriekšējo Pieteikšanās datu izmantošanu.

Reģistrējoties mūsu Pakalpojumos, jums var tikt automātiski izveidots Studentu konts. Jūs varat izvēlēties profila fotoattēlu vai ievietot saiti uz savu Google+ vai Facebook kontu, lai to parādītu kopā ar konta informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu fotoattēla norādīšana nav obligāts nosacījums, lai izmantotu mūsu Pakalpojumus. Jūs varat rediģēt savu kontu, pievienojot papildu informāciju pēc saviem ieskatiem. Papildu informācija var palīdzēt jums gūt lielāku labumu no Pakalpojumiem, piemēram, atrast vajadzīgo pasniedzēju. Tajā pašā laikā jums nav jāsniedz papildu informācija, kas nav īpaši nepieciešama reģistrācijai, tā ir jūsu izvēle. Uz jebkuru personas datu drošību, ko izvēlaties sniegt savā kontā, attiecas mūsu Privātuma politika.

Reģistrējoties mūsu Pakalpojumos, jums automātiski tiek izveidots Pasniedzēju konts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu fotoattēlu un videoierakstu iesniegšana ir obligāts nosacījums, lai varētu izmantot mūsu Pakalpojumus. Jūs varat rediģēt savu profilu, pievienojot papildu informāciju pēc saviem ieskatiem. Papildu informācija var palīdzēt jums iegūt vairāk no Pakalpojumiem, piemēram, atrast studentus. Tajā pašā laikā jums nav jāsniedz papildu informācija, kas nav īpaši nepieciešama reģistrācijai. Tāpēc tā ir jūsu izvēle, vai savā profilā iekļaut papildu datus, piemēram, valsti, valodu zināšanas, izglītību un darba pieredzi, vai nē. Uz visu personas datu, kurus izvēlaties sniegt savā kontā, drošību attiecas mūsu Privātuma politika.

  1. Tiešā sadarbība

DUNNO nepiedalās tiešā mijiedarbībā starp Studentiem un Pasniedzējiem, izņemot gadījumus, kad mēs to uzskatām par ieteicamu:

 1. lai nodrošinātu atbilstību šiem Noteikumiem;
 2. lai uzlabotu mūsu Pakalpojumus.

DUNNO neuzņemas kontroli par darījumiem starp Lietotājiem. DUNNO nekontrolē Pasniedzēju sniegto Pasniedzēju materiālu vai sniegto pakalpojumu klāstu, Lietotāju sniegtās atsauksmes vai vērtējumus, kā arī jebkura Lietotāja rīcību vai bezdarbību.

Lietotāji pieņem un piekrīt, ka Pakalpojumi tiek sniegti, lai atvieglotu mācīšanos. Turklāt Jūs piekrītat neizmantot Pakalpojumus tādiem mērķiem, kas pārkāpj jūsu skolas, universitātes, mācību iestādes vai darbavietas godīguma politiku vai citas rīcības politikas.

  1. Pārstāvība un garantijas

Pasniedzēja pārstāvība.

Ja jūs izmantojat Pakalpojumus kā Pasniedzējs, (i) jūs apliecināt un garantējat, ka attiecībā uz katru sniegto Pasniedzēja sesiju vai Pasniedzēja komplektu jums ir tiesības sniegt pakalpojumus, kas ietverti šajā Pasniedzēja sesijā vai Pasniedzēja komplektā saskaņā ar šiem Noteikumiem, un ka jūs spējat izpildīt visus piedāvājumus, kas ietverti šajā Pasniedzēja sesijā vai Pasniedzēja komplektā; (ii) jūs garantējat, ka uzturēsiet visus savus Pasniedzēja piedāvāto pakalpojumu; (iii) ar šo Jūs piešķirat DUNNO un tā Lietotājiem tiesības bez ierobežojumiem apskatīt un izplatīt jūsu Pasniedzēja pakalpojumu klāstu, un atzīstat, ka Jūsu kā Pasniedzēja piedāvāto pakalpojumu klāstu var bez ierobežojuma izplatīt un apskatīt liels skaits cilvēku; (iv) Jūs atzīstat un piekrītat, ka DUNNO var rādīt Pakalpojumos reklāmas bez jebkādām maksājumu saistībām pret Jums; (v) Jūs piekrītat godprātīgi nodrošināt Studentiem profesionālas kvalitātes apmācību programmu; (vi) Jūs apliecināt, ka esat ievērojis un ievērosiet visus likumus un Noteikumus, kas attiecas uz Jums; un (vii) Jūs esat pašnodarbināta persona vai uzņēmums, attiecībā uz kuru Jūs esat ieguvis visas uzņēmējdarbības licences un atļaujas, kas ir nepieciešamas, lai likumīgi sniegtu apmācību pakalpojumus un veikt norēķinus.

Studenta pārstāvība.

Ja Jūs izmantojat Tīmekļa vietni kā Students vai Vecāks, (i) jūs piekrītat ievērot saistības, ko jūs uzņematies pret Pasniedzēju, izmantojot Tīmekļa vietni; (ii) jūs piekrītat, ka jūs nemanipulēsiet ar maksas pakalpojumu struktūru, norēķinu procesu vai DUNNO vai Pasniedzējam pienākošiem maksājumiem; veiksiet maksājumus par precēm, ko esat iegādājies no Pasniedzējiem; un (iii) jūs piekrītat godprātīgi sadarboties ar Pasniedzēju tiešsaistē saistībā ar Pasniedzēju sesijām.

  1. Pasniedzēju iepazīšanās video un profila attēli

Pasniedzēji piešķir DUNNO tiesības izmantot Pasniedzēja Iepazīšanās video, vārdu un profila attēlu mārketinga, reklāmas un virzīšanas nolūkos. DUNNO var publicēt Pasniedzēja iepazīšanās video un profila attēlus mūsu oficiālajos kanālos trešo pušu sociālo mediju reklāmas sistēmā, video hostinga un straumēšanas pakalpojumos, piemēram, YouTube, Vimeo, Facebook vai citos, lai nodrošinātu pieejamību un redzamību DUNNO studentiem neatkarīgi no atrašanās vietas.

Jūs vienmēr varat pieprasīt dzēst jebkādus mūsu oficiālajos kanālos trešo pušu sociālajos plašsaziņas līdzekļos, video hostinga un straumēšanas pakalpojumos publicētos Iepazīšanās video, rakstot uz .

  1. Pasniedzēju reitingi

DUNNO izmanto vairākas pieejas, lai Studentam parādītu priekštatu par Pasniedzēju, kas vislabāk atbilst Studenta vēlmēm. Kādā secībā tiek atrādīts priekštats par Pasniedzēju, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp, bet ne tikai, no šādiem faktoriem - bez konkrētas secības:

 • temats, kuru meklē Students;
 • Studenta valsts;
 • valoda, kurā Students izmanto Tīmekļa vietni;
 • Studenta laika josla;
 • Pasniedzēja un Studenta laika joslu darba laika sakritība;
 • kopējo laika intervālu pieejamība Pasniedzēja kalendārā;
 • Pasniedzēja līdzšinējo sniegumi, palīdzot Studentiem sasniegt mācību mērķus;
 • Pasniedzēja profila kvalitāte un pilnīgums, tostarp viņa Iepazīšanās video;
 • Pasniedzēja atsaucība uz Studentu ziņojumiem;
 • Studentu atsauksmes par Pasniedzēja nodarbībām;
 • Studentu vērtējums par atsevišķām nodarbībām;
 • Studenta iepriekšējās mācīšanās vēsture tīmekļa vietnē.
  1. Mācību nodarbības ierakstīšana

Jūs atzīstat un piekrītat, ka DUNNO laiku pa laikam var ierakstīt jūsu nodarbību video. Šis ieraksts ir paredzēts tikai un vienīgi DUNNO Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai. Ieraksti netiks izplatīti ārējiem lietotājiem, tie tiks izmantoti individuālai mērķauditorijai vai izmantoti mārketinga vai citiem reklāmas mērķiem.

Izmantojot DUNNO pakalpojumus, jūs piekrītat un dodat piekrišanu šādiem ierakstiem, kas ir bezmaksas, brīvprātīgi un bez ierobežojumiem. Jūs piekrītat, ka DUNNO var izmantot šos ierakstus bez saistībām un bez papildu atlīdzības.

Jūs varat atteikties no jebkādiem savu nodarbību ierakstiem vai pieprasīt dzēst esošos ierakstus, rakstot uz .

  1. Ierobežojumi

Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat, ka jūs:

 1. ievērosiet visus piemērojamos likumus, tostarp, bet ne tikai, privātuma, intelektuālā īpašuma, pretspama, nodokļu u.c. likumus;
 2. sniegsiet mums precīzu informāciju un regulāri to atjaunināsiet;
 3. izmantosiet Pakalpojumus un Tīmekļa vietni tādā veidā, kas ir likumīgs, atbilstošs un ir saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Jebkāda Tīmekļa vietnes izmantošana, ko DUNNO pēc saviem ieskatiem uzskata par nepiemērotu un/vai aizskarošu, var izraisīt Lietotāja darbības apturēšanu un/vai izbeigšanu ar vai bez brīdinājuma.

Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat nekādā veidā nemanipulēt ar Pakalpojumos piedāvāto preču vai pakalpojumu cenām. Turklāt jūs nekādā veidā netraucēsiet vai kā citādi neiejauksieties citu Lietotāju Pakalpojumu izmantošanā. Piekļūstot mūsu Pakalpojumiem vai jebkurai tērzētavai, tiešsaistes diskusiju forumam vai citam mūsu Tīmekļa vietnē sniegtajam Pakalpojumam, kas ļauj Lietotājiem sazināties ar citiem Lietotājiem ("Publiskās zonas").

Jūs piekrītat ievērot šādus uzvedības standartus un piekrītat, ka jūs nepieļausiet un neļausiet vai neveicināsiet citas personas mēģinājumus izmantot mūsu Tīmekļa vietni, lai:

 1. pārraidītu jebkādu Saturu, kas ir nelikumīgs, kaitīgs, draudošs, aizskarošs, aizvainojošs, apmelojošs, vulgārs, nepieklājīgs, pornogrāfisks, uzmācīgs, rupjš vai citādi nepieņemams, kā to nosaka DUNNO;
 2. apietu vai manipulētu ar apmaksas struktūru, norēķinu procesu vai DUNNO vai Pasniedzējam pienākošajiem maksājumiem; neveiktu maksājumu par jūsu iegādātajām precēm, izņemot gadījumus, kad Pasniedzējs ir būtiski mainījis pakalpojumu sniegšanas aprakstu, ir pieļauta skaidra drukas kļūda vai jūs nevarat sazināties ar Pasniedzēju;
 3. manipulētu ar jebkuras preces cenu vai traucētu citu Lietotāju Piedāvājumiem;
 4. izmantotu vārdu vai valodu, kurus DUNNO pēc saviem ieskatiem uzskata par aizskarošiem;
 5. publicētu nepatiesu, neprecīzu, maldinošu, nomelnojošu vai apmelojošu saturu (tostarp personas datus);
 6. publicētu naidīgu vai rasu vai etniskā ziņā aizskarošu saturu;
 7. publicētu saturu, kas pārkāpj cita autora autortiesības, preču zīmes tiesības vai komercnoslēpumu;
 8. reklamētu vai piedāvātu pārdot jebkādas preces vai pakalpojumus jebkādiem komerciāliem mērķiem, izmantojot Pakalpojumu, kas nav saistīti ar Pakalpojumā piedāvātajiem pakalpojumiem;
 9. publicētu nesankcionētu reklāmu vai nelikumīgi reklamētu produktus vai pakalpojumus;
 10. veiktu jebkādas darbības, kas varētu kaitēt atsauksmju vai reitingu sistēmai, kad tā kļūst pieejama (piemēram, lai rādītu, importētu vai eksportētu atsauksmju informāciju no Tīmekļa vietnes vai izmantotu to mērķiem, kas nav saistīti ar DUNNO);
 11. draudētu vai apzināti apkaunotu vai radītu neērtības citam Lietotājam, personai vai organizācijai
 12. uzdotos par citu personu;
 13. veicinātu, aicinātu piedalīties vai piedalītos daudzlīmeņu mārketinga vai piramīdas shēmās;
 14. iesaistītos agresīvās darbībās, piemēram, vairāku ziņojumu sūtīšana, cenšoties monopolizēt savu pozīciju;
 15. pielāgotu, pārveidotu, licencētu vai tulkotu Pakalpojumu savai personīgajai vai komerciālajai lietošanai;
 16. ieviestu Tīmekļa vietnē vīrusus vai kaitīgu kodu;
 17. nesankcionēti piekļūtu jebkurai datorsistēmai, izmantojot Tīmekļa vietni;
 18. nodot savu DUNNO kontu (tostarp atsauksmes) un pieteikšanās datus citai personai;
 19. atlasītu vai citādi vāktu informāciju par Lietotājiem, tostarp e-pasta adreses, bez viņu piekrišanas;
 20. iejauktos jebkuras personas privātajā dzīvē, tostarp, bet ne tikai, publicēt personu identificējošu vai citu privātu informāciju par personu bez tās piekrišanas (vai vecāku piekrišanas, ja bērns ir jaunāks par 18 gadiem);
 21. pieprasītu personas datus no bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem;
 22. pārkāptu jebkādus valsts, vietējos vai starptautiskos likumus vai noteikumus;
 23. veicinātu rīcību, kura ir uzskatāma par kriminālpārkāpumu vai civiltiesību pārkāpumu.

Visi Publiskajās zonās iesniegtie materiāli ir publiski, un DUNNO nav atbildīgs par citu Lietotāju rīcību attiecībā uz jebkādu informāciju vai materiāliem, kas publicēti Publiskajās zonās.

 1. TĪMEKĻA VIETNES SATURS

Lietotājiem ir personīgas, nenododamas, ekskluzīvas tiesības piekļūt šīs Tīmekļa vietnes saturam un izmantot to saskaņā ar šiem Noteikumiem. "Saturs" ir visa informācija, teksts, materiāli, attēli, dati, saites, programmatūra vai citi materiāli, kas ir pieejami Tīmekļa vietnē vai Pakalpojumos, neatkarīgi no tā, vai tos esam izveidojuši mēs vai tos ir sniegusi cita persona, lai demonstrētu Tīmekļa vietnē vai Pakalpojumos. Saturā var būt drukas kļūdas, citas netīšas kļūdas vai neprecizitātes. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas dokumentu nosaukumos un saturā, produktu vai pakalpojumu aprakstos vai specifikācijās, vai citā informācijā, neuzliekot par pienākumu paziņot par šādām izmaiņām. Jūs varat skatīt, kopēt, lejupielādēt un drukāt Saturu, kas ir pieejams šajā Tīmekļa vietnē vai izmantojot Pakalpojumus, ievērojot šādus nosacījumus:

 1. Saturu drīkst izmantot tikai iekšējiem informatīviem nolūkiem. Nevienu šīs Tīmekļa vietnes vai tās Satura daļu nedrīkst reproducēt vai pārraidīt jebkādā formā, ar jebkādiem elektroniskiem vai mehāniskiem līdzekļiem, tostarp kopēt vai ierakstīt jebkādā citā nolūkā;
 2. Saturu nedrīkst pārveidot;
 3. Autortiesību, preču zīmju un citu īpašumtiesību paziņojumus nedrīkst dzēst.

Nekas no šajā Tīmekļa vietnē ietvertā nav uzskatāms par licences vai tiesību piešķiršanu netieši, ar nodomu vai kā citādi, lai izmantotu šo Tīmekļa vietni vai jebkuru šajā Tīmekļa vietnē redzamo saturu, izmantojot ierāmēšanu vai kā citādi, izņemot: (a) to, ko skaidri atļauj šie Noteikumi; vai (b) ar mūsu iepriekšēju rakstisku atļauju vai tādas trešās personas atļauju, kurai var piederēt šajā Tīmekļa vietnē redzamā materiāla preču zīme vai autortiesības.

 1. LIETOTĀJU SNIEGTAIS SATURS

DUNNO nav atbildīgs par Lietotāju uzvedību vai par viedokļiem, uzskatiem un paziņojumiem, kas tiek izpausti Saturā, kurš ir iesniegts publiskai demonstrēšanai Tīmekļa vietnē. Mēs iepriekš nepārbaudām tiešsaistē publicēto informāciju un darbojamies kā pasīvs starpnieks šajā izplatīšanā un nevaram būt atbildīgi par Saturu. Jebkuri viedokļi, ieteikumi, paziņojumi, pakalpojumi, piedāvājumi vai cita informācija Saturā, ko izsaka vai dara pieejamu Lietotāji, ir attiecīgā(-o) autora(-u) vai izplatītāja(-u), nevis DUNNO viedoklis. Mēs neatbalstām un negarantējam šāda Satura precizitāti, pilnīgumu vai lietderību. Jūs esat atbildīgs par to, lai šajā Tīmekļa vietnē iesniegtais Saturs netiktu sniegts, pārkāpjot citas personas vai uzņēmuma autortiesības, komercnoslēpumu vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies autortiesību, komercnoslēpuma vai citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma vai jebkāda cita kaitējuma dēļ, kas radies, augšupielādējot, publicējot vai iesniedzot Saturu šajā Tīmekļa vietnē.

Mums ir tiesības, bet ne pienākums izlases kārtā uzraudzīt Saturu, kas iesniegts mūsu Tīmekļa vietnē, izmantojot tiešsaistes diskusiju forumu vai tērzētavu, lai noteiktu atbilstību šiem Noteikumiem un citiem piemērojamiem noteikumiem, kurus mēs varam noteikt, kā arī lai uzlabotu Pakalpojumus. Mums ir tiesības pēc saviem ieskatiem rediģēt vai dzēst jebkuru šajā Tīmekļa vietnē iesniegto vai publicēto materiālu. Neaprobežojoties ar iepriekš minēto, mums ir tiesības dzēst jebkādu materiālu, ko DUNNO pēc saviem ieskatiem uzskata par šo Noteikumu pārkāpumu vai kā citādi nevēlamu, un tikai Jūs esat atbildīgs par Saturu, ko jūs ievietojat šajā Tīmekļa vietnē.

Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu intelektuālā īpašuma tiesības, iesniedziet sūdzību pa e-pastu . Jūs varat ziņot par visu veidu intelektuālā īpašuma pretenzijām, tostarp, bet ne tikai, par autortiesībām, preču zīmēm un patentiem. Mēs ātri reaģējam uz tiesību īpašnieku bažām par iespējamiem pārkāpumiem un attiecīgos gadījumos izbeidzam sadarbību ar atkārtotiem pārkāpējiem.

Lobēšana. Latvijas tiesību akti ierobežo no nodokļiem atbrīvoto organizāciju lobēšanas darbības. "Lobēšana" ietver noteiktas darbības, kuru mērķis ir ietekmēt tiesību aktus. Lietotāju publicētais Saturs nav uzskatāms par DUNNO lobēšanu, bet var būt jūsu vai jūsu pārstāvētās organizācijas lobēšana. Jūs esat atbildīgs par visu piemērojamo lobēšanas ierobežojumu ievērošanu.

 1. SAITES UZ TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNĒM

Tīmekļa vietnē var būt saites uz tādām tīmekļa vietnēm, kas nav DUNNO tīmekļa vietnes. Šīs saites tiek sniegtas jums ērtībai un/vai kā palīgierīce Pakalpojumu izmantošanai, un DUNNO nav atbildīgs par jebkuras saistītās tīmekļa vietnes saturu. Jebkura tīmekļa vietne, kas nav DUNNO tīmekļa vietne, kurai var piekļūt no Pakalpojumiem, ir neatkarīga no DUNNO, un DUNNO nekontrolē šīs tīmekļa vietnes saturu. Turklāt saite uz jebkuru tīmekļa vietni, kas nav DUNNO tīmekļa vietne, nenozīmē, ka DUNNO atbalsta vai uzņemas jebkādu atbildību par šādas tīmekļa vietnes saturu vai izmantošanu. Jebkuras trešās puses tīmekļa vietnes izmantošana ir pakļauta tās pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un privātuma politikai. Mēs brīdinām mūsu Lietotājus būt piesardzīgiem un apdomīgiem, izmantojot trešo personu tīmekļa vietnes.

 1. REKLAMĒŠANA

DUNNO tīmekļa vietnē var tikt izvietotas trešo personu reklāmas un akcijas. Jūsu sarakste vai darījumi ar citiem reklāmdevējiem, kas nav DUNNO, vai piedalīšanās to reklāmdevēju akcijās, kas atrodami Tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību, tostarp saistīto preču vai pakalpojumu apmaksa un piegāde, kā arī jebkādi citi noteikumi, nosacījumi, garantijas vai apliecinājumi, kas saistīti ar šādiem darījumiem, tiek veikti tikai starp jums un šādu reklāmdevēju. DUNNO neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai jebkāda veida kaitējumu, kas radies šādu darījumu rezultātā vai šādu reklāmdevēju, kas nav DUNNO reklāmdevēji Tīmekļa vietnē.

Nekāda atsauce uz kādu trešo personu vai trešās personas produktu vai pakalpojumu nav uzskatāma par DUNNO apstiprinājumu vai atbalstu šai trešajai personai vai trešās personas piedāvātajam produktam vai pakalpojumam. Tāpat arī saite (tostarp, bet ne tikai, uz ārējām tīmekļa vietnēm, Pakalpojumos, kā arī uz jebkurām ar tām saistītām reklāmām) uz trešās puses tīmekļa vietni nenozīmē, ka mēs apstiprinām vai uzņemamies jebkādu atbildību par šādas tīmekļa vietnes saturu vai izmantošanu. DUNNO neatbalsta un negarantē nevienu produktu vai pakalpojumu, ko piedāvā kāda trešā persona, izmantojot tiešsaistes diskusiju forumu vai tērzētavu, kas ir pieejama šajā Tīmekļa vietnē, un nekādā veidā nepiedalās un neuzrauga nevienu darījumu, kurā iesaistīti kādas trešās personas produktu vai pakalpojumu sniedzēji. Tāpat kā iegādājoties produktu vai pakalpojumu, izmantojot jebkuru līdzekli vai jebkurā vidē, jūs esat atbildīgs par atbilstošu lēmumu un piesardzību.

 1. NAV NETIEŠO APSTPRINĀJUMU

Neviena no atsaucēm uz kādu trešo personu vai trešās personas produktu vai pakalpojumu nav uzskatāma par DUNNO apstiprinājumu vai atbalstu šai trešajai personai vai trešās personas piedāvātajam produktam vai pakalpojumam. Tāpat arī saite (tostarp, bet ne tikai, uz ārējām tīmekļa vietnēm, kas ir atspoguļotas Pakalpojumos, kā arī uz jebkurām ar tām saistītām reklāmām) uz trešās puses tīmekļa vietni nenozīmē, ka mēs apstiprinām vai uzņemamies jebkādu atbildību par šādas tīmekļa vietnes saturu vai izmantošanu. DUNNO neatbalsta un negarantē nevienu produktu vai pakalpojumu, ko piedāvā kāda trešā persona, izmantojot tiešsaistes diskusiju forumu vai tērzētavu, kas ir pieejama šajā Tīmekļa vietnē, un nekādā veidā nepiedalās un neuzrauga nevienu darījumu, kurā iesaistīti kādas trešās personas produktu vai pakalpojumu sniedzēji. Tāpat kā iegādājoties produktu vai pakalpojumu, izmantojot jebkuru līdzekli vai jebkurā vidē, jūs esat atbildīgs par atbilstošu lēmumu un piesardzību.

 1. 10.PAKALPOJUMU APJOMS

DUNNO uztur šo Tīmekļa vietni kā pakalpojumu lietotāju kopienai, kas apmeklē Tīmekļa vietni saskaņā ar šiem Noteikumiem. Jūs esat atbildīgs par visu mūsu Pakalpojumu piekļuvei nepieciešamo iekārtu un interneta pakalpojumu iegādi un apmaksu. Mēs varam mainīt, apturēt vai pilnībā vai daļēji pārtraukt šīs Tīmekļa vietnes vai Pakalpojumu darbību jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma. Pakalpojumi var arī periodiski kļūt nepieejami datoru aprīkojuma apkopes vai darbības traucējumu dēļ vai citu iemeslu dēļ. Mēs laiku pa laikam varam nodrošināt piekļuvi trešo pušu pakalpojumiem un produktiem vai mūsu pašu produktiem vai Pakalpojumiem. Jūs atzīstat, ka Tīmekļa vietne un visas mobilās lietojumprogrammas attīstās un ka Tīmekļa vietnes vai mobilo lietojumprogrammu, tostarp Pakalpojumu, forma un būtība var mainīties bez jūsu brīdinājuma.

 1. SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS

Pakalpojumi nav darbā iekārtošanas pakalpojums un DUNNO nedarbojas kā darba devējs nevienam Lietotājam, izņemot gadījumus, kad Lietotājs un DUNNO ir noslēguši rakstisku darba līgumu. Lietotāji var izmantot DUNNO Pakalpojumus tikai ar mērķi sniegt konsultācijas citiem Lietotājiem vai saņemt konsultācijas no citiem Lietotājiem, kuri izmanto Pakalpojumus, un saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Tādējādi DUNNO nav atbildīgs par jebkādiem nodokļiem vai ieturējumiem, tostarp, bet ne tikai, par bezdarba apdrošināšanu, darba devēja atbildību, darba ņēmēju kompensāciju apdrošināšanu, sociālo apdrošināšanu vai algas nodokli, kas ieturēts saistībā ar Pakalpojumu vai Lietotāju pakalpojumu izmantošanu. Jūs pieņemat un piekrītat, ka gadījumā, ja DUNNO tiek atzīts par atbildīgu par jebkādu nodokli vai ieturējuma nodokli saistībā ar Lietotāju pakalpojumu izmantošanu, jūs nekavējoties atmaksāsiet un samaksāsiet DUNNO divkāršu summu, ieskaitot jebkādus procentus vai naudas sodus par to.

Visos šīs Tīmekļa vietnes lietošanas gadījumos Lietotāji rīkojas kā neatkarīgi līgumslēdzēji, nevis kā DUNNO vai jebkuras citas puses darbinieki, aģenti, franšīzes ņēmēji vai kalpotāji. Attiecīgi jūs esat pilnībā atbildīgs par visām izmaksām, kas radušās jums vai jūsu organizācijai. Jūs neuzskatāt sevi par personu, kas ir pilnvarota DUNNO vārdā slēgt līgumus vai dot solījumus.

Pakalpojumi nodrošina savienojumu ar Pasniedzējiem, kurus Studenti un Vecāki vai Uzņēmumi vēlas piesaistīt kā neatkarīgus darbuzņēmējus. Katrs Pasniedzējs kā neatkarīgs līgumslēdzējs pats izlemj, kad un cik bieži viņš būs pieejams, lai sniegtu konsultācijas Studentiem (izņemot gadījumus, kad, ja 180 dienas pēc kārtas netiek veiktas nekādas darbības, tas var izraisīt Pasniedzēja konta dzēšanu). Katrs Pasniedzējs pats nosaka metodes, materiālus, saturu un visus Pasniedzēja nodarbību aspektus.Jebkurus apmācību komplektu paraugus vai mācību materiālus, kas var būt pieejami Pasniedzējiem, Pasniedzējs var izskatīt vai neizskatīt un izmantot vai neizmantot pēc saviem ieskatiem.Pakalpojumi ļauj Pasniedzējiem izveidot konkrēta mācību priekšmeta apmācību paketes noteiktam stundu skaitam, kas var notikt vairāku apmācību sesiju laikā (katra sesija atsevišķi ir "Pasniedzēja Sesija", kopā "Pasniedzēja Pakete"). Studenti ir atbildīgi par to, lai izvēlētos savām vajadzībām atbilstošu Pasniedzēju. Studentiem ir jāizskata un jāizpēta katra Pasniedzēja paša norādītās atsauksmes, izglītība un pieredze, kā arī citu Vecāku un/vai Studentu atsauksmes. Visās apmācību sesijās jābūt atbildīgas pieaugušās personas uzraudzībā.Katram Pasniedzējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem pieņemt vai noraidīt, turpināt vai pārtraukt sadarbību ar jebkuru Studentu.

Būdams neatkarīgs līgumslēdzējs, Pasniedzējs uz sava rēķina var pieņemt darbā vai piesaistīt tādus darbiniekus, apakšuzņēmējus, partnerus vai aģentus, kādus Pasniedzējs uzskata par lietderīgiem Pakalpojumu sniegšanai (kopā saukti "Asistenti").Asistenti nav un nebūs DUNNO darbinieki, un Pasniedzējs ir pilnībā atbildīgs par Asistentu darbību un rīcību, kā arī par visu likumu ievērošanu, kas attiecas uz jebkuru Asistentu.

Pasniedzēji var sniegt pakalpojumus citiem vai veikt cita veida darbu (kā neatkarīgs darbuzņēmējs, darbinieks vai citādi), kamēr ir spēkā šie Noteikumi, tostarp arī DUNNO konkurentiem, ja tas ir nepieciešams, ar nosacījumu, ka šādas citas darbības neprasa šo Noteikumu pārkāpšanu no Pasniedzēja puses.

 1. TIESĪBU DELIĢĒŠANA

Jūs nedrīkstat pilnībā vai daļēji piešķirt vai nodot šos Noteikumus trešajām personām. Šie Noteikumi ir saistoši un ir par labu šo Noteikumu pusēm un to attiecīgajiem likumīgiem tiesību pārņēmējiem.

 1. ATGRIEZENISKĀ SAITE

Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs varam jums nodrošināt mehānismu, lai pēc jūsu izvēles sniegtu atsauksmes, ieteikumus un idejas par mūsu Pakalpojumiem ("Atsauksmes") un publiskas atsauksmes no Lietotājiem, ar kuriem jūs esat veicis darījumus.

Atsauksmes no DUNNO. Iesniedzot jebkuru atsauksmi, jūs sniedzat mums rakstisku piekrišanu izmantot jūsu atsauksmi Pakalpojumu uzlabošanai un popularizēšanai; jūs piekrītat, ka atsauksmju iesniegšana ir bezmaksas, nepieprasīta un bez ierobežojumiem un neuzliek mums nekādas finansiāla vai citas saistības, un ka mēs varam brīvi izmantot atsauksmi bez jebkādas papildu atlīdzības jums un/vai izpaust šo atsauksmi nekonfidenciāli vai citādi jebkurai citai personai.

Jūs piekrītat, ka mēs pēc saviem ieskatiem varam izmantot jūsu sniegtās Atsauksmes jebkādā veidā, tostarp turpmākajos Pakalpojumu uzlabojumos un modifikācijās. Ar šo jūs piešķirat mums un mūsu tiesību pārņēmējiem beztermiņa, vispasaules, pilnībā nododamu, sublicencējamu, neatsaucamu, bezmaksas izmantot, reproducēt, modificēt, radīt atvasinātus darbus, izplatīt un attēlot Atgriezenisko saiti jebkādā veidā jebkuram mērķim vai bez tās jebkādos plašsaziņas līdzekļos, programmatūrā vai jebkāda veida tehnoloģijās, kas pašlaik pastāv vai tiks izstrādātas nākotnē, bez pienākuma norādīt autorību vai piešķirt kompensāciju jums vai jebkurai trešai personai.

Atsauksmes par Lietotājiem. Jūs atzīstat, ka atsauksmju rezultāti par jums var sastāvēt no citu Lietotāju atstātajiem komentāriem un vērtējumiem, un ka DUNNO var aprēķināt salikto atsauksmju skaitu, pamatojoties uz šiem individuālajiem vērtējumiem. Pasniedzēji piekrīt, ka Studenti tos vērtē pēc vairākiem kritērijiem, ko nosaka DUNNO. DUNNO nodrošina savu atsauksmju un vērtēšanas sistēmu kā līdzekli, ar kura palīdzību Lietotāji var publiski paust savu viedokli un DUNNO neuzrauga vai necenzē šos viedokļus, kā arī neizmeklē Lietotāju publicētās piezīmes, lai pārliecinātos par to precizitāti vai ticamību, izņemot gadījumus, kad Lietotājs vērš DUNNO uzmanību uz šādu publikāciju. Jūs varat būt juridiski atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies citiem DUNNO Lietotājiem vai trešajām personām šo piezīmju dēļ, ja tiesa atzīs, ka šīs piezīmes ir tiesiski apstrīdamas vai apmelojošas. DUNNO nav juridiski atbildīgs par jebkādām atsauksmēm vai komentāriem, ko šajā Tīmekļa vietnē ievieto vai dara pieejamus Lietotāji vai trešās personas, pat ja šī informācija ir apmelojoša vai citādi tiesiski apstrīdama. Jūs piekrītat nekavējoties ziņot par mūsu vērtēšanas un atsauksmju sistēmas pārkāpumiem vai ļaunprātīgu izmantošanu, sazinoties ar Klientu apkalpošanas dienestu.

 1. PAZIŅOJUMI

Ja vien jūs rakstiski nenorādīsiet citādi, DUNNO sazināsies ar jums izmantojot e-pastu, pastu vai publicējot paziņojumus Tīmekļa vietnē. Jūs piekrītat saņemt no mums paziņojumus elektroniski un piekrītat, ka šie elektroniskie paziņojumi atbilst visām juridiskajām prasībām. Tiks uzskatīts, ka jūs esat saņēmis paziņojumu, kad mēs to nosūtīsim uz e-pasta adresi, kuru jūs esat norādījis DUNNO šajā Tīmekļa vietnē, vai kad mēs šādu paziņojumu publicēsim šajā Tīmekļa vietnē. Jums pastāvīgi jāatjaunina savu e-pasta adresi šajā Tīmekļa vietnē un jums regulāri jāpārbauda vai šajā Tīmekļa vietnē nav ievietotas publikācijas. Ja 2 (divu) darba dienu laikā jūs neatbildēsiet uz DUNNO e-pasta ziņojumu par pārkāpumu, strīdu vai sūdzību, mums būs tiesības pārtraukt vai apturēt jūsu Pakalpojumu izmantošanu. Visiem paziņojumiem, kas paredzēti uzņēmumam DUNNO un kam ir juridiskās sekas attiecībā uz šiem Noteikumiem, jābūt rakstiskiem un tiem jābūt nogādātiem personīgi vai ar piegādes apliecinājumu uz sekojošu e-pasta adresi: ________________________

 1. LĪGUMA IZBEIGŠANA

Izņemot Pasniedzējus, mēs varam pārtraukt jebkura Lietotāja piekļuvi mūsu Tīmekļa vietnei pēc saviem ieskatiem jebkura iemesla dēļ un jebkurā laikā ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Mūsu politika ir izslēgt Lietotāju, kas pārkāpj šos Noteikumus, darbību, ja to uzskatām par nepieciešamu pēc saviem ieskatiem.

Mēs varam pārtraukt pasniedzēja Pakalpojumu izmantošanu (a) nekavējoties par Noteikumu neievērošanu; (b) citu iemeslu dēļ, tostarp, bet ne tikai, seksuālas vai citas nevēlamas uzmākšanās, draudu vai iebiedēšanas, krāpšanas, dokumentu vai kvalifikācijas viltošanas, vai (c) pēc 30 dienu iepriekšēja rakstiska paziņojuma jebkura iemesla dēļ.

Mēs varam dzēst vai aizliegt piekļuvi visai saistītajai informācijai un failiem vai to izmantošanu. DUNNO nav atbildīgs Lietotājiem vai jebkurai trešajai pusei par Pakalpojuma pārveidošanu, apturēšanu vai pārtraukšanu, vai ar to saistītās informācijas zaudēšanu.

Jūs varat dzēst savu kontu/profilu jebkurā laikā. Ja jūs neizmantojat savu DUNNO kontu vai profilu ilgāk par 180 (simts astoņdesmit) dienām un neesat novadījis nevienu nodarbību (plānotu un apstiprinātu pēdējo 180 dienu laikā) un/vai neesat saņēmis nevienu maksājumu, tas tiks uzskatīts par beigušos un tiks deaktivizēts.

Uzņēmumiem, kas reģistrējušies DUNNO uzņēmumi sistēmā un kuru darbinieki (Studenti) nav izmantojuši savu DUNNO kontu ilgāk nekā 180 (simts astoņdesmit) dienas un nav novadījuši nevienu nodarbību (plānotu un apstiprinātu pēdējo 180 dienu laikā) un/vai nav saņēmuši nevienu maksājumu.

Neskatoties uz to, ka jūsu tiesības izmantot Pakalpojumus ir pārtrauktas vai apturētas, šie Noteikumi jums joprojām ir saistoši.

 1. AUTORTIESĪBAS

Viss intelektuālais īpašums, kas saistīts ar šīs Tīmekļa vietnes dizainu un izkārtojumu, Programmatūru un tās lapās publicētajiem materiāliem un informāciju, pieder DUNNO vai tās licenču izsniedzējiem un ir to īpašums. Jūs nedrīkstat kopēt nevienu šīs Tīmekļa vietnes daļu vai kā citādi rīkoties saistībā ar jebkuru Tīmekļa vietnes daļu. Jūs nedrīkstat citādi izmantot vai reproducēt jebkuru no šīs Tīmekļa vietnes vai tajā ietverto materiālu jebkādā citā veidā, izņemot iepriekš uzskaitītos, iepriekš nesaņemot iepriekšēju rakstisku DUNNO atļauju.

Ja vien nav norādīts citādi, viss šajā Tīmekļa vietnē ietvertais Saturs ir DUNNO un/vai tās saistīto uzņēmumu vai licences devēju īpašums, un to no neatļautas kopēšanas un izplatīšanas aizsargā Latvijas Republikas autortiesību likums, preču zīmju likums, starptautiskās konvencijas un citi intelektuālā īpašuma likumi. DUNNO pakalpojumu zīmes un preču zīmes, tostarp, bet ne tikai DUNNO un DUNNO logotipi, ir DUNNO, Inc. piederošas pakalpojumu zīmes. Jebkuras citas preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipi un/vai tirdzniecības nosaukumi, kas parādās Pakalpojumā, ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Jūs nedrīkstat kopēt vai izmantot nevienu no šīm zīmēm, logotipiem vai tirdzniecības nosaukumiem bez īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

DUNNO piešķir jums atļauju (kuru jebkurā laikā var atsaukt jebkura iemesla dēļ vai bez iemesla) izmantot Tīmekļa vietni un Programmatūru Pakalpojumiem, kā noteikts šajos Noteikumos un saskaņā ar šiem Noteikumiem, un tikai jūsu personiskai, nekomerciālai lietošanai (izņemot šajos Noteikumos paredzētos gadījumus), ar nosacījumu, ka jūs neizdzēsīsiet nevienu preču zīmi, autortiesības vai citu uzrakstu, kas ietverts šajās lapās. Cita veida izmantošana nav atļauta. DUNNO patur visas savas likumā noteiktās un vispārējās tiesības pret jebkuru personu vai organizāciju, kas pārkāpj šo punktu.

Bez iepriekšējas rakstiskas DUNNO piekrišanas jūs nedrīkstat izveidot saites uz jebkurām Tīmekļa vietnes lapām vai tajās iekļautā satura, neatkarīgi no tā, vai tas ir pilnībā vai daļēji. Jūs varat noklikšķināt "patīk" vai sekot DUNNO vai kopīgot saites uz Tīmekļa vietni, izmantojot sociālo tīklu tehnoloģijas, uz kurām ir atsauces Tīmekļa vietnē. Jebkuras tiesības, kas šeit nav skaidri noteiktas, ir aizsargātas.

Jūs apņematies neatveidot, nemodificēt, neiznomāt, neizīrēt, nenodot, nepiešķirt, nepārdot, neizplatīt, neattēlot, nepublicēt, nelejupielādēt, nepārraidīt un neveidot atvasinātus darbus no citu personu Satura, ne pilnībā, ne daļēji, ar jebkādiem līdzekļiem. Jūs nedrīkstat dzēst vai pārveidot nekādus paziņojumus par autortiesībām vai preču zīmi, vai citus paziņojumus par īpašumtiesībām.

 1. AUTORTIESĪBU PĀRKĀPUMS

Tā kā mēs respektējam satura īpašnieku tiesības, DUNNO politika paredz atbildēt uz paziņojumiem par iespējamiem pārkāpumiem, kas atbilst Autortiesību likumam. Ja uzskatāt, ka kāds no mūsu Pakalpojumu materiāliem pārkāpj jūsu autortiesības, varat pieprasīt to dzēšanu. Paziņojiet par to DUNNO. Lai jūsu sūdzība būtu spēkā esoša, jūsu pieprasījumam jāietver autortiesību īpašnieka vai pilnvarota pārstāvja paraksts (vai elektronisks ekvivalents) un jāietver sekojoša informācija:

 1. Elektronisks vai fizisks paraksts, ko parakstījusi persona, kura ir pilnvarota rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā;
 2. Tā ar autortiesībām aizsargātā darba identifikācija, par kuru pārkāpumu jūs apgalvojat;
 3. Materiāla, par kuru tiek apgalvots, ka tas pārkāpj autortiesības, identifikācija un tā atrašanās vieta tīmekļa vietnē;
 4. Informācija, kas ir pietiekama, lai DUNNO varētu ar jums sazināties, piemēram, jūsu adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
 5. Paziņojums, ka jums ir godprātīga pārliecība, ka materiāla izmantošana tādā veidā, par kādu iesniegta sūdzība, notiek bez autortiesību īpašnieka, tā pārstāvja vai likuma atļaujas; un
 6. Paziņojums, kas ir sniegts, piespriežot sodu par nepatiesu liecību, ka iepriekš sniegtā informācija ir precīza un ka jūs esat autortiesību īpašnieks vai esat pilnvarots rīkoties īpašnieka vārdā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, ja jūs apzināti sniedzat nepatiesu informāciju par to, ka tiešsaistes materiāls pārkāpj autortiesības, jums var piemērot kriminālatbildību par nepatiesu liecību sniegšanu un civiltiesiskas sankcijas, tostarp naudas zaudējumu atlīdzību, tiesas izdevumus un advokāta honorāru.

Saskaņā ar Autortiesību likumu un citiem piemērojamiem tiesību aktiem DUNNO pēc saviem ieskatiem var arī ierobežot piekļuvi Pakalpojumam un/vai slēgt kontus visiem Lietotājiem, kas pārkāpj citu personu intelektuālā īpašuma tiesības, neatkarīgi no tā, vai pārkāpums ir atkārtots.

 1. KONFIDENCIALITĀTE

Izmantojot Pakalpojumus, jūs varat iegūt tiešu piekļuvi noteiktai DUNNO, tās saistīto uzņēmumu vai Lietotāju konfidenciālai informācijai, tostarp, bet ne tikai, personiski identificējamai informācijai, tehniskai, līgumiskai, produktu, programmu, cenu, mārketinga un citai vērtīgai informācijai, kas pamatoti jāuzskata par konfidenciālu ("Konfidenciāla informācija"). Jūs piekrītat Konfidenciālo informāciju turēt stingrā slepenībā un neizmantot Konfidenciālo informāciju, izņemot šajos Noteikumos noteiktajiem mērķiem, un neizpaust šādu konfidenciālu informāciju nevienai trešajai pusei. Visas tiesības, īpašumtiesības un intereses attiecībā uz Konfidenciālo informāciju pieder DUNNO, tās saistītajiem uzņēmumiem un Lietotājiem.

Jums netiek uzliktas nekādas saistības attiecībā uz Konfidenciālu informāciju, ko jūs varat pierādīt ar juridiski pietiekamiem pierādījumiem: (a) jums piederēja informācija pirms tās saņemšanas no DUNNO bez pienākuma saglabāt tās konfidencialitāti; (b) tā ir vai kļūst vispārzināma sabiedrībai bez jūsu darbības vai bezdarbības vai citādi, nepārkāpjot Noteikumus; (c) jūs to saņēmāt no trešās personas, kurai bija tiesības to izpaust, bez pienākuma saglabāt šādas informācijas konfidencialitāti; (d) jūs patstāvīgi izstrādājāt, neizmantojot Konfidenciālu informāciju un nepiedaloties personām, kurām tā bija pieejama, vai (e) atbildot uz spēkā esošu tiesas vai citas valsts iestādes rīkojumu, vai kā citādi pieprasa likums, vai kā nepieciešams, lai noteiktu jebkuras puses tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem, un kā izpausta pēc iepriekšēja paziņojuma uzņēmumam DUNNO, kas ir pietiekams, lai dotu DUNNO iespēju iebilst pret izpaušanu.

 1. GARANTIJA UN ATTEIKUMU TIESĪBAS

Pakalpojumu izmantošana notiek tikai uz savu risku. DUNNO atsakās no jebkādas atbildības saistībā ar jebkādu mijiedarbību, saraksti, transakcijām un citiem darījumiem, kas jums ir ar jebkurām trešajām personām, tostarp, bet ne tikai, ar Studentiem, Vecākiem vai Pasniedzējiem, kas atrodami Tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību (tostarp saistītajās tīmekļa vietnēs vai reklāmās), ir tikai starp jums un trešo personu (tostarp jautājumi, kas ir saistīti ar trešo personu reklāmu saturu, maksājumiem, pakalpojumiem, preču piegādi, garantijām (tostarp produktu garantijām), privātumu un datu drošību un tamlīdzīgi). Nekādos apstākļos mēs neuzņemsimies atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, ko radījusi jūsu paļaušanās uz informāciju, kas ir sniegta jebkurā šīs Tīmekļa vietnes saturā. Jūsu pienākums ir novērtēt jebkuras šajā Tīmekļa vietnē pieejamās informācijas, viedokļa, padoma vai cita satura precizitāti, pilnīgumu vai lietderību.

Jūs apzināties, ka Tīmekļa vietne un visi Pakalpojumi, teksts, attēli un cita informācija, kas ir pieejama šajā Tīmekļa vietnē, tiek sniegti "tādi, kādi tie ir", un daļēji balstās uz pasniedzēju sniegtajiem sarakstiem, kurus DUNNO nepārbauda, un ka jebkuras pasniedzēju piedāvātais pakalpojums, saraksti vai cits saturs, kas iegūts, izmantojot Tīmekļa vietni, ir jūsu pašu risks un izvēle. DUNNO un tās saistītie uzņēmumi un licences devēji nav atbildīgi par jebkādiem rezultātiem, kas iegūti, izmantojot Tīmekļa vietni. Mēs nesniedzam nekāda veida garantijas, ne tiešas, ne netiešas, tostarp, bet ne tikai, netiešas garantijas par komerciālu izmantojamību, piemērotību konkrētam mērķim un nepārkāpšanas garantiju. DUNNO negarantē, ka: (i) šajā Tīmekļa vietnē pieejamā informācija nesatur kļūdas; (ii) šajā Tīmekļa vietnē sniegtās funkcijas vai pakalpojumi (tostarp, bet ne tikai, satura lejupielādes un augšupielādes mehānismi) būs nepārtraukti, droši un bez kļūdām; (iii) tiks novērsti defekti; vai (iv) šajā Tīmekļa vietnē vai serverī(-os), kas to padara par pieejamu, nav vīrusu vai citu kaitīgu sastāvdaļu. Ne DUNNO, ne tās saistītie uzņēmumi nav atbildīgi par lietotāju savstarpējo rīcību tiešsaistē vai bezsaistē.

Neatkarīgi no jebkuras funkcijas, ko Students vai Vecāks var izmantot, lai paātrinātu Pasniedzēja izvēli, katrs Students vai Vecāks ir atbildīgs par sava Pasniedzēja izvēli un līguma noslēgšanu, un DUNNO negarantē pakalpojumus, ko iegādājas Students vai Vecāks, un neiesaka nevienu konkrētu pasniedzēju. DUNNO nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz jebkura pasniedzēja profesionālo akreditāciju, reģistrāciju vai licenci.

DUNNO nepārprotami atsakās no jebkādas atbildības vai prasībām, kas var rasties starp tās Pakalpojumu Lietotājiem. Jūs esat pilnībā atbildīgs par savu mijiedarbību ar citiem Lietotājiem un jebkādiem strīdiem, kuri izriet no šīs mijiedarbības ar citiem Lietotājiem. Tas nav DUNNO pienākums, bet DUNNO var mēģināt palīdzēt atrisināt strīdus starp Lietotājiem.

 1. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI
 1. Atruna. DUNNO nav atbildīgs jebkuram šīs Tīmekļa vietnes Lietotājam vai jebkurai citai fiziskai vai juridiskai personai par jebkādiem tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, iespējamiem vai izrietošiem zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai, zaudējumiem, kas radušies peļņas, datu, lietošanas zaudējumu vai pakalpojumu iegūšanas izmaksu dēļ), kas radušies Tīmekļa vietnes vai tajā ietvertās informācijas lietošanas, nespējas lietot, neatļautas piekļuves lietošanai vai ļaunprātīgas izmantošanas dēļ, neatkarīgi no tā, vai tie radušies garantijas, līguma, delikta (tostarp nolaidības) vai citu iemeslu dēļ, pat ja tika informēts par šādu kaitējumu vai zaudējumu iespējamību.
 2. Ierobežojums. Jūs piekrītat, ka DUNNO kopējā kumulatīvā atbildība saistībā ar šiem Noteikumiem, Tīmekļa vietni, Programmatūru, Pakalpojumiem, Saturu vai jebkuru sarakstu vai pakalpojumu, neatkarīgi no tā, vai tā izriet no līguma, civiltiesību pārkāpuma vai kā citādi, nedrīkst pārsniegt summas, ja tādas ir, kuras jūs samaksājāt DUNNO kā komisijas maksu par Pakalpojumiem iepriekšējos trīs mēnešos.
 3. Atteikšanās no grupas prasības. Jebkuras jūsu vai DUNNO celtās prasības ir jāceļ kā individuāla prasība, nevis kā prasītājam vai grupas loceklim jebkādā iespējamā grupas vai pārstāvja procesā.
 1. IZŅĒMUMI

Dažās jurisdikcijās nav atļauts izslēgt noteiktas garantijas vai ierobežot vai izslēgt atbildību par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem. Attiecīgi daži no iepriekš minētajiem ierobežojumiem jums var nebūt piemērojami.

 1. STARPTAUTISKĀ MIJEDARBĪBA

Šai Tīmekļa vietnei var piekļūt no valstīm, kas nav Latvijas valsts. Šajā Tīmekļa vietnē un Pakalpojumos var būt ietverti produkti vai atsauces uz produktiem, kas ir pieejami tikai Latvijas teritorijā. Jebkuras šādas atsauces nenozīmē, ka šādi produkti būs pieejami ārpus Latvijas valsts.

Ja jūs piekļūstat un izmantojat šo Tīmekļa vietni ārpus Latvijas valsts, jūs esat atbildīgs par visu piemērojamo vietējo likumu un noteikumu ievērošanu.

Mēs nesniedzam nekādus apliecinājumus, ka šajā Tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir piemērota vai pieejama izmantošanai ārpus Latvijas valsts. Personas, kas izvēlas piekļūt šai Tīmekļa vietnei ārpus Latvijas valsts, to dara pēc savas iniciatīvas un uz savu risku.

 1. ATLĪDZĪNĀŠANA

Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus, nodrošināt nekaitīgumu un aizstāvēt DUNNO no jebkādām prasībām, zaudējumiem, kaitējumiem, saistībām un visām izmaksām un aizsardzības izdevumiem, tostarp, bet ne tikai, advokātu honorāriem, kas tieši vai netieši izriet no trešo personu prasībām, kuras radušās saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, no ( a) darbībām un/vai bezdarbības Tīmekļa vietnē vai ārpus tās; (b) citu personu tiesību pārkāpumiem, tostarp, bet ne tikai, jebkuras personas vai organizācijas jebkura intelektuālā īpašuma vai citu tiesību pārkāpumiem saistībā ar Tīmekļa vietni; (c) šo Noteikumu pārkāpumiem; (d) strīdiem ar citiem Lietotājiem vai starp tiem; (e) Tīmekļa vietnes izmantošanas un/vai ļaunprātīgas izmantošanas, tostarp, bet ne tikai, no tajā esošās informācijas, satura un/vai materiāliem; (f) no jebkādu piemērojamo likumu vai noteikumu pārkāpumiem; (g) neprecīza, nesavlaicīga, nepilnīga vai maldinoša Lietotāja informācijas, tostarp, bet ne tikai attiecībā uz reģistrāciju, profilu vai atbilstību; (h) nepareiziem apgalvojumiem un/vai nepatiesas informācijas; (i) no saitēm uz trešo personu tīmekļa vietnēm, tostarp, bet ne tikai, šādu tīmekļa vietņu pieejamības, lietošanas noteikumiem, privātuma politikas, informācijas, satura, materiālu, reklāmas, produktu un/vai pakalpojumu; (j) lietotāja informācijas un jebkuras darbības vai bezdarbība saistībā ar šādu lietotāja informāciju; (k) jebkuras informācijas izmantošanas trešo personu ziņojumos; (l) no trešo personu maksājumu apstrādes pakalpojumu izmantošanas; (m) tālruņa atbalsta pakalpojumu izmantošanas; un/vai (n) jebkādiem pakalpojumiem vai produktu izmantošanas vai jebkādu līgumu vai vienošanos, kas noslēgti vai sniegti, pamatojoties uz informāciju, saturu un/vai materiāliem, kas iegūti Tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību. Jūs arī piekrītat, ka pēc DUNNO pieprasījuma sadarbosieties šādu prasību aizstāvībā. DUNNO patur tiesības uz sava rēķina uzņemties ekskluzīvu aizstāvību un kontroli jebkurā jautājumā, kas citādi būtu pakļauts Lietotāju zaudējumu atlīdzināšanai, un jūs nekādā gadījumā DUNNO vārdā bez DUNNO rakstiskas piekrišanas nerisināsiet nekādu prasību vai jautājumu.

Gadījumā, ja jums rodas strīds ar kādu(-iem) Lietotāju(-iem), jūs ar šo atbrīvojat DUNNO no jebkādām pretenzijām, prasībām vai jebkāda veida zaudējumiem (faktiskiem vai izrietošiem), zināmiem vai nezināmiem, kas izriet no šādiem strīdiem vai ir jebkādā veidā saistīti ar tiem.

 1. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā (Reģ. № 40003756873), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata.

Visi šķīrējtiesneša lēmumi ir galīgi un saistoši abām pusēm un izpildāmi jebkurā kompetentas jurisdikcijas tiesā. Neatkarīgi no tā jebkurā tiesā var iesniegt pieteikumu par nolēmuma pieņemšanu tiesā vai izpildes rīkojumu.

 1. KONKURENCES IEROBEŽOJUMS

Pakalpojumus nedrīkst izmantot, lai reklamētu kādu citu uzņēmumu, tīmekļa vietni vai pakalpojumu. Jūs nedrīkstat virzīt, reklamēt vai jebkādā veidā sazināties ar Lietotājiem, lai viņus pieņemtu darbā, slēgtu līgumus vai jebkādiem citiem mērķiem, kas nav saistīti ar Pakalpojumu, ko nodrošina DUNNO, bez iepriekšējās rakstiskas DUNNO atļaujas.

Jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumu, lai vāktu Lietotāju lietotājvārdus un/vai e-pasta adreses ar elektroniskiem vai citiem līdzekļiem bez iepriekšējas rakstiskas DUNNO atļaujas.

 1. VIRSRAKSTI

Šajos Noteikumos izmantotie virsraksti un nosaukumi ir izmantoti tikai ērtības labad, un tie nav jāņem vērā, interpretējot vai skaidrojot šos Noteikumus.

 1. LĪGUMA NEATCEĻAMĪBA

Šie Noteikumi kopā ar jebkādiem grozījumiem un jebkādiem papildu līgumiem, ko jūs varat noslēgt ar DUNNO saistībā ar Pakalpojumiem, veido pilnu līgumu starp jums un DUNNO par Pakalpojumiem. Ja kāda šo Noteikumu daļa tiek atzīta par pretlikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šī daļa tiks uzskatīta par atdalāmu un neietekmēs pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildījumu.

 1. KONTAKTI

Lai iegūtu papildu informāciju un ja jums ir kādi jautājumi par šiem Noteikumiem, lūdzu, rakstiet uz .